Europe in the eyes of right-wing populism [fr]

Den 28. november organiserede Det Franske Institut i Danmark i samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) et symposium med titlen "Europe in the Eyes of Right-Wing Populism: On Which Specific Focal Points Do Right-wing Populist Parties Differ on the Idea of Europe?"

Deltagere:
Magali Balent Brisemeur (Institut de Recherches Internationales et Stratégiques og underviser på Sciences-Po Paris, Frankrig), Ann-Cathrine Jungar, (Södertorns Högskola, Sverige), Florian Hartleb, (Universität Bonn og Universität München), Marlene Wind (Leder af Center for Europæisk Politik, Københavns Universitet), Anne Mette Vestergaard (Chef for Europa-Parlamentets kontor i Danmark), Ulla Holm (DIIS), Cecilie Felicia Stokholm Banke (DIIS), Nanna Hvidt, (Direktør, DIIS).

Disse politologiske forskere med speciale inden for fænomenet «populisme» talte om de problemstillinger, som er blevet forstærket efter det sidste Europaparlamentsvalg, hvor partier fra den ekstreme højrefløj i Frankrig, Danmark og andre europæiske lande gik af med valgsejren. De historiske og samfundsmæssige aspekter blev behandlet på akademisk vis og sammenlignet landene imellem. Dette offentlige kollokvium havde tiltrukket adskillige analytikere og gav anledning til en ivrig debat.

Det Franske Institut i Danmark afsluttede således foredragsrækken "A new France for a new world", som det har organiseret i samarbejde med DIIS, og som er medfinansieret med Det Franske Instituts Alembert Fond, og som bl.a. har gjort det muligt at invitere de franske politologer Christian Lequesne (Direktør for CERI, Sciences Po Paris) , Camille Grand (Direktør for la Fondation pour la recherche stratégique) et Olivier Roy (Professor ved European University Institute i Firenze).

Foto : Marie-Elisabeth Colin

Dernière modification : 12/12/2014

til top