Education at a glance: OECD indikatorer - 2006 udgave

I Education at a Glance bliver undervisere, politikere, studerende og deres forældre præsenteret for en værdifuld samling af data om praktisk taget ethvert kvantitativt og kvalitativt aspekt af uddannelsesmæssige resultater og politik i OECD-lande samt i et antal ikke-OECD partnerlande. Udover detaljer om resultater, ressourcer, deltagelsesrater og hvordan skolegangen er organiseret, gives der i rapporten en række objektive oplysninger, der er nødvendige for at evaluere emner så som vigtigheden af undervisning i basale færdigheder, ideel klassekvotient eller længden på et skoleår.

Læs mere ...

Se OECDs hjemmeside(på engelsk)

Dernière modification : 12/11/2007

til top