Dødsfald [fr]

Der gives her et resumé af de informationer, som findes på den fransksprogede hjemmeside. Hvis De gerne vil have detaljerede oplysninger, bedes De følge links til den franske del.

Vigtigt : Vi bliver ikke automatisk informeret af sognene eller rådhusene, når der sker ændringer i en fransk statsborgers civilstand.


I tilfælde af en fransk statsborgers død i Danmark, bedes familien tage kontakt til konsulatet, som vil sørge for forklare disse, hvilke dokumenter der skal fremskaffes for at få dødsfaldet registreret i Frankrig, herunder en dansk døds-og begravelsesattest. Der kan efterfølgende udstedes en tilsvarende fransk attest. Når dødsfaldet er blevet registret i Frankrig, vil der blive tilføjet en bemærkning på den franske fødselsattest om dette.

Information om dødsfald på fransk

Hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte Hr. Pascal BREBION :

- på mail (på fransk, engelsk eller dansk) consulat@ambafrance-dk.org

- per telefon (på fransk eller engelsk) på (00 45) 33 67 01 72

Dernière modification : 12/09/2011

til top