Det danske formandskab for den europæiske union 2012 [fr]

Fra den 1.januar 2012 og de næste 6 måneder frem, har Danmark formandskabet for den Europæiske Union.

Sidste gang Danmark havde EU-formandskabet var i 2002, og her udvidede man med hele ti nye medlemslande. Tidligere var det i 1993 i København, hvor man definerede de kriterier, der også bærer navnet på byen, og som senere blev retningslinjerne for de fremtidige udvidelser af EU.

Det danske formandskab indskriver sig denne gang i en ny institutionel kontekst. For det første vedtog man med ​​Lissabon-traktaten en europæiske udenrigstjeneste (AUU), som betød en lang række ændringer for, hvad det betyder at være formand for EU. For det andet er Danmark nu medlem af det såkaldte trioformandskaber som løber hen over de tre landes formandskabsperioder – det vil sige 18 måneder. Danmark er i trio med Polen og Cypern. Polen har formandskabet i 2.halvår af 2011, mens Cypern har formandskabet efter Danmark i 2. halvår af 2012.

Danmark overtager formandskabet midt i en vanskelig økonomisk kontekst. Denne er præget af gældskrisen og langsommere vækstudsigter som følge af den økonomiske krise i 2008.

Det er i denne sammenhæng, at Danmarks europaminister Nicolai Wammen påpeger, at Danmark overtager EU-formandskabet på et historisk tidspunkt, hvor Europa står over for mange udfordringer.

I formandskabsprogrammet kan man læse mere om de vigtigste sager, der vil præge dagsordenen de næste seks måneder, heriblandt de fire grundlæggende prioriteter for det danske formandskab:

  • Et ansvarligt Europa: Ved at fremme vækst og skabe nye arbejdsplader ønsker det danske formandskab at få Europa ud af ​den økonomiske krise. Formandskabet vil lægge vægt på Europas økonomiske ansvar. Det danske formandskab vil bestræbe sig på at bringe fremdrift for den traktat der skal forberede udgangspunktet for de endelige forhandlinger.
  • Et dynamisk Europa: Er direkte relateret til det første mål, og ligger vægt på, at en disciplineret finanspolitik er en forudsætning for at få Europa tilbage på vejen til vækst.
  • Et grønt Europa: De vigtigste mål om at fremme grøn vækst er:

- Definere rammerne for den kommende og syvende EU-handlingsplan for miljøet;

- En stærk europæisk stemme ved Rio+20-topmødet om bæredygtig i juni 2012;

- Fokus på det indre marked for energi (lavere elpriser og fremme vedvarende energikilder);

- Sikre bæredygtigheden af den fælles landbrugspolitik og fiskeripolitikken;

- Fremme en effektiv og grøn transportpolitik og en markant nedbringelse af drivhusgasudledningerne.

  • Et sikkert Europa: Formandskabet har vedtaget en bred definition af sikkerhed, som både omfatter fødevaresikkerheden, grænseoverskridende kriminalitet, og styrkelsen af det indre marked. Endelig vil det danske formandskab aktivt arbejde for, at EU’s fælles udenrigstjeneste bliver hørt i verden.

Møderne under formandskabet vil blive afholdt i København i årets første kvartal (januar-marts) og i Horsens, Jylland, i årets andet kvartal (april til juni). Det var en ønske fra regeringens side at Danmarks syvende formandskab skulle fremme hele landet.

Datoer for de uformelle ministermøder:

Uformelt ministermøde (retlige og indre anliggender - RIA)

26.01.2012 - 27.01.2012

Arrangør: Justitsministeriet

Sted: København, Danmark

Uformelt møde i Det Europæiske Råd

30.01.2012

Arrangør: European Council

Sted: Bruxelles, Belgien

Uformelt ministermøde (konkurrenceevne - KKE)

01.02.2012 - 03.02.2012

Arrangør: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Erhvervs- og Vækstministeriet

Sted: København, Danmark

Gymnich - Uformelt ministermøde (udenrigsanliggender - FAC)

09.03.2012 - 10.03.2012

Arrangør: Udenrigsministeriet

Sted: København, Danmark

Uformelt ministermøde (økonomi og finans - ECOFIN)

30.03.2012 - 31.03.2012

Arrangør: Økonomi og Indenrigsministeriet

Sted: København, Danmark

Uformelt ministermøde (energi og miljø - TTE og ENVI)

18.04.2012 - 20.04.2012

Arrangør: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Miljøministeriet

Sted: Horsens, Danmark

Uformelt ministermøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik - EPSCO)

23.04.2012 - 25.04.2012

Arrangør: Beskæftigelsesministeriet, Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Sted: Horsens, Danmark

Uformelt ministermøde (almindelige anliggender - GAC)

10.05.2012 - 11.05.2012

Arrangør: Udenrigsministeriet

Sted: Horsens, Danmark

Uformelt ministermøde (landbrug og fiskeri)

03.06.2012 - 05.06.2012

Arrangør: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Sted: Horsens, Danmark

Læs mere: http://eu2012.dk/da

Dernière modification : 11/12/2013

til top