Det bilaterale militærsamarbejde [fr]

Det dansk-franske forsvarssamarbejde er de senere år blevet uddybet betydeligt, hvilket har medført en større interoperabilitet mellem vore væbnede styrker under fælles operationer, samt muliggjort en udbygning af det militære samarbejde på næsten alle niveauer.

Den nuværende ramme for det militære samarbejde har været i kraft siden underskrivelsen af hensigtserklæringen om tættere fransk-dansk militærsamarbejde fra 2014, som har til formål at intensivere samarbejdet på områderne: strategi, operationel og kapacitetsopbygning. Da præsident Emmanuel Macron besøgte Danmark i august 2018, blev ønsket om et tættere militærsamarbejde bekræftet i dokumentet Franco-Danish declaration on European security. Vore to landes væbnede styrker har sammenlignelige strategiske kulturer og arbejder allerede sammen på flere forskellige missioner rundt om i verden, hvilket vidner om vore fælles strategiske interesser Frankrig og Danmark imellem. Danmark er ligeledes et af de grundlæggende medlemslande i European Intervention Initiative (EI2), som blev lanceret af Frankrig tilbage i 2017.

Europæisk samarbejde
Selvom Danmark ikke kan være en del af et europæisk forsvarssamarbejde grundet forsvarsforbeholdet, så har EU en utrættelig støtte i Danmark, når det kommer til at forstærke og promovere den Europæiske Union som en egentlig spiller i internationale forsvars- og sikkerhedsspørgsmål. Danmark er for eksempel med i Den Europæiske Forsvarsfond i kraft af landets deltagelse i European Defence Industrial Development Programme. Danmark er derudover en af grundlæggerstaterne i European Intervention Initiative (E2I) og har ligeledes anmodet om observatørstatus i Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA).

NATO samarbejdet
Både Danmark og Frankrig er medlemmer af NATO og deltager aktivt i alliances Assurance Measures. Et eksempel herpå er operationen Enhanced Forward Presence i Østeuropa, hvor begge lande løbende udstationerer tropper i Estland på rotationsbasis.
NATO er et af de vigtigste fora i hvilket Danmark og Frankrig kan udøve og udvikle det militære samarbejde indenfor områder som: anti-terrorisme, pirateri, cyberforsvar, fælles øvelser, osv.

Kampen mod terror
Danmark og Frankrig er begge aktive aktører i kampen mod Islamisk Stat i Mellemøsten (Levanten). Danmark har blandt andet deltaget i operation Inherent Resolve i Irak siden 2014, hvortil den franske pendant er operation Chammal.
I forlængelse af statsbesøget vedtog Folketinget, at den danske fregat HDMS Niels Juel skulle eskortere det franske hangarskib FS Charles de Gaulle på dennes mission i Middelhavet og det Indiske Ocean.

Sahel
Samarbejdet mellem vore to lande i Sahel-regionen fortjener også at blive fremhævet, taget vores fælles forståelsesramme af regionens problemer i betragtning. Frankrig er allerede aktiv i regionen i kraft af operation Barkhane, og Danmark er begyndt at engagere sig mere aktivt med en snarlig udsending af en rådgiver til G5 Sahel samt økonomisk hjælp til stabiliseringsprojekter.
Den danske regering ytrede i starten af 2019 sin villighed til at bidrage med to helikoptere til operation Barkhane parallelt med Danmarks løbende bidrag til MINUSMA.

Arktis
Arktis har i lang tid været strategisk vigtig for Danmark, hvilket også er blevet tilfældet for Frankrig de senere år. Frankrig udgav i 2016 en ny strategi for Arktis på baggrund af den fornyede interesse og den nye komplicerede strategiske situation i området, der især gælder på det maritime område.
Samarbejdet på Arktisområdet og hyppige bilaterale militærøvelser mellem Danmark og Frankrig hjælper Frankrig til at forstå området bedre og til at udvikle den franske strategi på området. Eksempelvis blev den første udgave af den årlige SAREX ARGUS-træning afholdt i 2018, som består af en række Search and Rescue-øvelser ved kysten ud for Nuuk. SAREX ARGUS er den første store bilaterale militærøvelse mellem Danmark og Frankrig i Arktis.

Til sidst bør Hans Kongelige Højhed Prins Joachims valg om at flytte til Paris sammen med sin familie fremhæves som endnu et symbol på det tætte militære samarbejde mellem vore to nationer. Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, som er oberst i den danske hær, vil i skoleåret 2019/2020 tage forskellige kurser på militærakademierne Centre des Hautes Etudes Militaires og Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale.

Dernière modification : 26/03/2020

til top