Den tætte relation mellem Frankrig og Tyskland blev fejret af eleverne på Den Franske Skole og Sankt Petri skolen i København. [fr]

Det 55. jubilæum for Elysée-traktaten, som blev afholdt i fællesskab af de to skoler, blev brugt til at markere vigtigheden i at have en god og tæt relation mellem de to lande samt vigtigheden af det europæiske samarbejde, som den franske præsident understreger.

Der var planlagt et omfattende program for deltagerne, som bestod af pædagogiske projekter omkring elevudvekslinger for elever i 5. klasse og et samarbejde mellem 4. klasserne med temaet interkulturelle udvekslinger og migration.

JPEG

Klasserne havde på forhånd udtænkt og udarbejdet en række spørgsmål til de to repræsentanter for de franske og tyske ambassader, hhv. sous-chef Frédérik Million og sous-chef Anke Meyer. Interviewet blev efter tur styret af elever fra begge skoler, og det understregede værdierne og fremtidsvisionerne for Frankrig og Tyskland - to humanistiske lande med en lang tradition for gæstfrihed.

Eleverne havde forberedt rørende og talentfulde musikalske indslag, som blev overværet med stor fornøjelse.

Dernière modification : 29/01/2018

til top