Den franske handelsminister Nicole Bricq besøgte København [fr]

Den franske handelsminister, Nicole Bricq, besøgte København med en delegation bestående af franske parlamentarikere, NGOer og repæsentanter fra en række franske virksomheder.

Nicole Bricq mødte under sit besøg sin danske kollega, Pia Olsen Dyhr, for at drøfte styrkelsen af frihandel med grøn teknologi. Ministrene blev enige om et fælles fransk-dansk udspil, som vil blive præsenteret i Bruxelles. For de to ministre skal ” frihandelsaftaler på bedre vis integrerer normer på social- og miljøområdet, forbedre vilkårene for udveksling af grøn teknologi til gavn for miljøet samt styrke virksomhedens sociale ansvar”. Danmark og Frankrig vil være ”motoren” på dette område.

Dernière modification : 28/02/2013

til top