Den franske forvaltningsskole - ENA

ENA (Ecole Nationale d’Administration) uddanner kommende topledere inden for den offentlige administration. Skolen har hjemme både i Paris og i Strasbourg, og undervisningen foregår begge steder. Optagelsesprøven er meget krævende. For at kunne gå til prøven skal man være under 28 år og have en universitetsgrad svarende til bachelor (licence), 4 års studier (maîtrise) eller, hvad der nogenlunde svarer til en dansk kandidateksamen (DEA). Også studerende med eksamensbevis fra et fransk institut for statskundskab (IEP) kan gå til prøven. Og det samme gælder studerende, som har gennemført en uddannelse på en af de andre franske eliteskoler. Forberedelsen til optagelsesprøven foregår ofte på et institut for statskundskab (IEP) samt på enkelte universiteter.

Specielt for udenlandske studerende tilbyder ENA to internationale undervisningsforløb:

- Et længere forløb, der varer 18 måneder.

- Et kortere forløb for udenlandske funktionærer, som ønsker at bygge videre på den professionelle erfaring, de allerede har opnået.

Bemærk, at kandidater over 28 år også kan optages via de såkaldte concours interne. Kontakt Informationscenteret for Studier i Frankrig (CIEF) for yderligere information.

Link:

- ENA

Dernière modification : 10/03/2006

til top