Den europæiske sammenslutning for international uddannelse, EAIE har i år holdt deres messe i København

Fra den 14. til den 16. september 2011 deltog Campus Frances hovedkontor, Campus France i København og det franske institut i Danmark i den 23. internationale messe, som EAIE (European Association for International Education) i år havde valgt at holde i København. Hovedtemaerne på messen var i år ”Cooperate, Innovate, Participate” (www.eaie.org/copenhagen).

Hvert år mødes folk fra det akademiske miljø verden over til EAIEs arrangementer. I år bestod arrangementet af to hoveddele:

 en konference, som tiltrak mere end 3000 tilhørere til forskellige foredrag om internationalisering af de videregående uddannelser

 en messe, hvor forskellige videregående uddannelser havde mulighed for at promovere deres uddannelsestilbud over for et stort, internationalt publikum

I forbindelse med EAIE-messen stod CampusFrance kontoret i spidsen for en fransk pavillon, som havde til formål at gøre de franske videregående uddannelser mere synlige.

Campus France kontoret i København er åbent hver dag og kan kontaktes på tlf. 33 38 47 00 eller mail copenhague@campusfrance.org. Hvis man er studerende og/eller overvejer at påbegynde studier/sprogkurser i Frankrig, har man også mulighed for at aftale et møde med Campus Frances studievejleder, Lene Ditlevsen.

For yderligere informationer:

- Campus Frances danske hjemmeside

- Det franske instituts hjemmeside

- Campus Frances generelle hjemmeside

- En hjemmeside med oversigt over sprogskoler og sprogkurser i Frankrig

Dernière modification : 28/09/2011

til top