Deltidsuddannelse i Fransk Sprog og Kultur ved Syddansk Universitet [fr]

Franske Studier ved Syddansk Universitet starter igen nyt hold på den toårige deltidsuddannelse i fransk sprog og kultur d. 5. februar 2011. Centralt i denne uddannelse er den studerendes arbejde med at tilegne sig sprogfærdighed mundtligt og skriftligt på et højt niveau.

Hvert semester har et fælles tema, der præger semestrets fag. De fire temaer er La France contemporaine, Civilisation francophone, Culture(s) francophone(s), Mondialisation, civilisation et cultures francophones.

Undervisningen lægger op til aktiv studenterinddragelse og kan helt eller delvis følges som onlineundervisning. Forårssemesteret indeholder 8 undervisningslørdage med i alt 48 undervisningstimer. Uddannelsen er på i alt 45 ECTS point og koster 4.100 kr. pr. semester ved fuld deltagelse.

Tilmeldingsfristen er 10. januar 2011.

Læs mere på http://www.sdu.dk/fransksprogogkultur

Dernière modification : 01/12/2010

til top