De specialiserede skoler

Specialiserede skoler findes inden for flere fag. Nogle uddannelser udbydes flere steder for eksempel på universiteterne, mens andre uddannelser kun udbydes ved de specialiserede skoler. Det gælder for eksempel fag som arkitektur og journalistik.

Adgangskravene og studiegebyrerne er forskellige fra skole til skole. Ligeledes kan skolerne være enten offentlige eller private. Da de udstedte eksamensbeviser fra skolerne kan være enten offentligt anerkendte eller skolens egne, er det tilrådeligt at undersøge, om eksamensbeviset er anerkendt, inden man påbegynder uddannelsen.

Eksempler på specialiserede skoler:

  • Kunstskoler : Billedkunst, dans, teater og musik. Blandt de mest kendte er kunstakademiet i Paris (Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts), skolen for industriel design (Ecole nationale de création industrielle) og skolen for kunstindustri (Ecole nationale des arts décoratifs). Disse skoler hører under det franske Kultur- og Kommunikationsministerium.
  • Journalisthøjskoler : Man skal op til en optagelsesprøve og/eller indsende en ansøgning vedlagt udtalelser. For at blive indstillet til optagelsesprøven kræves der minimum to års videregående uddannelse, men ofte har de studerende læst i fire år. Uddannelsen varer to til tre år.
  • Arkitektskoler : Uddannelsen til arkitekt tager 6 år.
  • Medieuddannelser : Foto, lyd, film og computergrafik. Mange skoler optager på baggrund af optagelsesprøver studerende, som kan dokumentere et niveau svarende til to års videregående studier. Generelt varer uddannelsen tre år.
  • Revision og regnskab : Ud over universitetets uddannelse i revision og regnskab er der mange specialiserede skoler, der uddanner bogholdere og revisorer.
  • Uddannelser inden for social- og sundhedssektoren : En meget praktisk orienteret uddannelse, der varer 3 år og rummer praktikophold. Er forberedende til erhverv som sygeplejerske, socialpædagog, socialassistent og jordmoder.

Link:

EduFrances ansøgningskemaer til de forskellige studieforløb (på engelsk)

Dernière modification : 10/03/2006

til top