Danmark og frankofonien [fr]

Debatindlæg af François Zimeray, Frankrigs ambassadør i Danmark i Dagbladet Information den 20. marts 2018 i forbindelse med den Internationale Frankofonidag. Oversat af Niels Ivar Larsen.

Kunne Danmark blive del af den verden, hvor fransksprogethed er udbredt ?

Umiddelbart kan det måske lyde som en noget kæk vision.

Som nytiltrådt fransk ambassadør i Danmark husker jeg et af mine første møder med en dansk regeringsembedsmand, som sagde til mig : »De vil snart indse, at De slet ikke behøver at lære at tale dansk, for her taler alle engelsk«, sagde han. Og det var fuldstændig korrekt. Siden har jeg gang på gang kunnet konstatere, hvor formidabelt dygtigt danskerne behersker det engelske sprog.

Prins Henrik gjorde, hvilket er er almindeligt anerkendt, en stor indsats for at fremme dansk-fransk kulturudveksling, og det vil jeg gerne endnu engang hylde ham for. For mig er hans sørgelige bortgang imidlertid også anledning til at tale for en anden anden slags sproglig tilgang. For et Danmark, der har ambitioner om at hævde sig globalt vil et solidt kendskab til fransk også i fremtiden være et trumfkort.

Verden tæller 274 i dag millioner fransktalende – i 2060 kan de være 750 millioner.
Fransk er i dag verdens tredjevigtigste forretningssprog, det næstvigtigste mediesprog, det fjerdevigtigste internetsprog og er tillige det fremmedsprog, der undervises næstmest i verden over. Især i Kina og Sydkorea, men også i engelsktalende lande som Ghana og Nigeria vokser kendskabet til det franske sprog.

Et særligt blik

Frankofoni giver et særligt blik på verden, for sprog er også en bærer af værdier. Jeg har altid fundet slående lighedstræk i dansk og fransk mentalitet. I mit ønske om at bliver forstået af flest muligt i Danmark har jeg som som oftest talt en smule dansk, men især en masse engelsk, og jeg må tilstå, at jeg i dag kan ærgre mig over ikke at have ladet vores franske sprog høre mere på i samtaler med de mange danske, som har gjort sig den umage at lære, og som holder af det.

Fransk er ikke et et sprog, der er vendt imod fortiden eller centreret omkring Frankrig. Det er en alternativ og supplerende åbning mod verden. For at give en stærkere fremdrift til den åbning har præsident Macron udnævnt dagen i dag – den 20. marts – til International Frankofoni-dag og præsenteret en omfattende plan for udbredelse af det franske sprog.

Danmark har netop vedtaget en sprogstrategi, hvilket er glimrende, for det ville i den grad være et tab for landet, hvis ikke nye generationer blev opmuntret til at åbne sig over for andre sprog. I denne ånd har undervisningsministre fra begge lande, Merete Riisager og Jean-Michel Blanquer underskrevet en aftale, der skal styrke det sproglige og uddannelsesmæssige samarbejde mellem Frankrig og Danmark, herunder også franskundervisning i Danmark.

Det glæder mig meget, at Information har et gået med til at offentliggøre dette indlæg på begge sprog, fransk og dansk. Det er en modig og kreativ handling, som bevæger os meget, og som kan tjene som en påmindelse af, at vores to nationer ikke blot er venner, men tilhører den samme civilisation : Danske forfattere og kunstnere er højt værdsat i Frankrig og fransk kultur er meget nærværende i dansk åndsliv.

Den fransktalende verden er i dag et fælleskab i ekspansion i 84 lande på fem kontinenter, der er gået sammen i Frankofoniens Internationale Organiation. Disse stater har selvsagt en fælles ambition for det franske sprogs udbredelse, men de har også et ønske om at udvikle samarbejdsrelationer til andre stater og mellem regeringer, byer og universiteter for at fremme fred, menneskerettigheder, uddannelse og sågar bæredygtig udvikling.

Skulle Danmark med sit stærke internationale engagement ikke søge en tættere forbindelse til det franske sprogrum og den fremtid, det er bærer af ? Det ville jeg synes, var en fremragende idé.

Dernière modification : 20/03/2018

til top