Besøg på den franske ambassade af studerende fra IHEPS [fr]

I forbindelse med en studietur i København, ledet af Claude Evin, modtog den franske ambassadør studerende fra Instituttet for Videregående Studier om Social Sikring (Institut pour les Hautes Etudes de la Protection Sociale – IHEPS), tirsdag d. 17. maj. Dette institut har til formål at udbrede kendskaben og analyser om betydningen af social sikring i videst forstand.

JPEG

Dem der vælger denne lederuddannelse har vidt forskellig erhvervsmæssig baggrund, fra virksomhedsleder, til embedsmand, fagforeningsrepræsentant, folkevalgt, journalist, fagfolk inden for sundhedssektoren, m.m.. I år, valgte anden årgang af IHEPS at tage til Danmark som led i det afsluttende projekt, for at se nærmere på udviklingen af den danske flexicurity model i forhold til krisen. Gruppen fik lejlighed til at møde repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, for Kommunernes Landsforening, for Københavns Kommune og Københavns dagpengekontor, samt eksperter fra beskæftigelsesministeriet og ligestillingsministeriet, og virksomheden Microsoft. Erhvers- og Finansråd gav dem ligeledes en præsentation af den økonomiske situation i Danmark. Dette omfattende program tilrettelagt af ambassaden gjorde det muligt for deltagerne at få et godt indblik af deres årgangs tema og sammenligne den franske og den danske model.

Dernière modification : 11/12/2013

til top