Besøg i København af Jean-Marc Sauvé og Vincent Lamanda [fr]

JPEG

I anledning af Højesterets 350-års-jubilæum, d. 14. februar 2001, og på invitation af højesteretspræsidenten, besøgte præsidenten for det franske Statsråd, Jean-Marc Sauvé, og præsidenten for Kassationsretten, Vincent Lamanda, København.

Dette besøg gav mulighed for at høre om Højesterets historie, virke og funktion i det danske samfund. De fik også lejlighed til at møde andre højesteretsdommere og udveksle erfaringer med dem. Præsidenten for Statsrådet og præsidenten for Kassationsretten deltog i et arrangement ved Københavns Universitet, og besøgte derefter Højesteret (oprettet af Kong Frederik III i 1661). Jubilæet sluttede med en middag på Ny Carlsberg Glyptotek under deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen og den kongelige familie.

Dernière modification : 11/12/2013

til top