Besøg af Pierre Lellouche og Michel Rocard [fr]

Den franske europaminister, Pierre Lellouche, og den franske ambassadør for Arktiske og Antartiske områder og forhenværende fransk premierminister, Michel Rocard, var den 27. maj på besøg i København i forbindelse med et ministermøde i Arktisk Råd. Danmark har i øjeblikket formandskabet i Arktisk Råd, hvor Frankrig deltager som permanent observatør.

På det bilaterale plan havde Hr. Lellouche ligeledes lejlighed til at mødes med den danske direktør for udenrigspolitik, Michael Zilmer-Johns. De to diskuterede under deres møde den nye institutionelle ramme i EU, international økonomisk og finansiel regeringførelse, europæisk sikkerhed og de store udfordringer i det Arktiske område. Pierre Lellouche var også på besøg i Folketinget, hvor han mødtes med den danske formand for Europaudvalget, Anne-Marie Meldgaard, og den danske formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, Eva Kjer Hansen, til en åben drøftelse om europæiske og internationale forhold. Det Thottske Palæ dannede derefter rammen om en arbejdsfrokost, hvor Hr. Lellouche og Hr. Roccard havde mulighed for at diskutere med repræsentanter fra danske tænketanke, universiteter og presse.

Pierre Lellouche besøgte dernæst Det Europæiske Miljø Agentur (EEA), som har til opgave at analysere og evaluere den europæiske miljøpolitik, hvor han mødtes med agenturets direktør, Jacqueline McGlade.

Endelig fik Hr. Lellouche og Hr. Rocard lejlighed til at møde franskmænd bosiddende i Danmark ved en reception i Det Thottske Palæ.

<smoothgallery|id_article=4171>

Dernière modification : 11/12/2013

til top