Besøg af Jean Leonetti i København den 9. og 10. november 2011 [fr]

<smoothgallery|id_article=5083>

Den franske europaminister Jean Leonetti besøgte København den 9. og 10. november for at erklære fuld fransk støtte til det kommende danske EU-formandskab samt drøfte forberedelserne til formandskabet. Ministeren blev ledsaget af Michel Zumkeller, formand for den parlamentariske venskabsgruppe mellem Frankrig og Danmark.

Jean Leonetti mødtes med sin ministerkollega Nicolai Wammen, og med Peder Lundquist, afdelingschef i Finansministeriet for EUs finansielle perspektiver, samt med Folketingets Europaudvalg.

Under disse møder blev Leonetti informeret om prioriteterne for det danske formandskab, hovedsageligt forberedelsen af EU’s nye budgetramme i perioden 2014-2020

Ministrene drøftede etableringen af en europæisk økonomisk styring, revitalisering af det indre marked og migrationspolitik. Ved denne lejlighed mindede ministeren om Frankrigs støtte til Fødevareprogrammet for de socialt dårligst stillede i EU.

Dernière modification : 11/12/2013

til top