Ambassadørens debatindlæg (Folkeskolen - 11. maj 2010) [fr]

(Kronik offentliggjort i Folkeskolen den 11. maj 2010)

Hest hedder cheval, og sådan er det hele vejen igennem

Elever, der ønsker det, bør kunne vælge faget fransk i folkeskolen.

Hvis man skal kunne begå sig i forretningsverdenen og i internationale forhandlinger, er det nødvendigt at kunne tale engelsk. Er det så virkelig nødvendigt i disse globaliseringstider at kunne flere fremmedsprog? Jeg er overbevist om, at svaret er ja. Og som et af de største fremmedsprog er fransk et af de vigtigste for danskere at kunne.

Alle veje fører til fransk. Fransk giver først og fremmest en privilegeret adgang til den fransktalende del af verden med sine 200 millioner indbyggere på fem kontinenter. Steder, hvor Danmark ønsker at engagere sig og være aktivt til stede. Det franske sprog forener 68 stater og regeringer, der alle er medlem af Den Internationale Organisation af Frankofone Lande (OIF). Fransk er ligeledes sproget i EU-institutionernes tre hovedbyer: Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg. Fransk er også arbejdssprog og officielt sprog i FN, EU, Unesco, Nato, Den Olympiske Komité og i International Røde Kors.

Jobmuligheder. At kunne tale fransk er også en stor fordel i vores globaliserede verden, hvis man vil benytte sig af Erasmus-programmet som studerende, hvis man vil arbejde i en international organisation, og det giver i det hele taget en ekstra kompetence på cv’et. Frankrig er den sjettestørste handelsmagt i verden og det tredjestørste land hvad angår udenlandske investeringer. At kunne tale fransk som dansker og kunne søge arbejde i virksomheder, der ønsker at udvikle sig i Frankrig, giver derfor mange interessante jobmuligheder. Og det er ikke kun adgang til arbejdspladser, som har at gøre med Frankrig, men også med Canada, Schweiz, Belgien og en stor del af det afrikanske kontinent.

Fransk som rejsesprog. Flere hundrede tusinde danske familier, eksportører, forskere og turister er hvert år i Frankrig og har derfor opbygget et helt særligt forhold til landet. Et forhold, som bygger på et historisk venskab, der går mange år tilbage, og som vores to lande altid har nydt godt af.

Kulturel forståelse. Fransk er et latinsk sprog. Dermed åbnes dørene til en anden kultur og et andet verdenssyn end den germanske og angelsaksiske sproggren. Læring af fransk på et tidligt tidspunkt, som det gælder for tysk, forbedrer den sproglige læring og skaber forståelse for verdens mangfoldighed. Ved alene at kunne begå sig på engelsk - og ikke på det sprog, som tales i det land, man befinder sig i - opnås sjældent reel forståelse for landet og dets indbyggere. Intet kan erstatte kendskabet til sproget i det land, man besøger eller handler med. Dansk Industri er bevidst om, hvad globaliseringen betyder, og er af samme mening, når den udtrykker bekymring for tab af handelsområder på grund af nedgangen i fremmedsprogsundervisningen i Danmark.

Danmark, Europa og verden. Danskernes kompetencer inden for innovation og evne til at være fremsynet gør Danmark til rollemodel for resten af verden på både det sociale og det økonomiske område. Forvaltning af arbejdsmarkedet, livslang læring, bæredygtig udvikling og gode engelskkundskaber i hele befolkningen er ligeledes områder, hvor Danmark betragtes som klassens gode elev. For at blive ved med at være konkurrencedygtig og bevare muligheden for danske virksomheder for at udvikle deres aktiviteter uden for landets grænser har Danmark behov for en befolkning, der kan komme verden og dens mangfoldighed i møde. At kunne tale to eller endda tre fremmedsprog vil snart være en uundværlig kompetence i fremtidens stærkt globaliserede vidensamfund.

Hold fast i tilbud af franskundervisning! Jeg erkender, at det danske samfund står over for et vanskeligt valg: at øge antallet af fremmedsprog eller skære ned på dem af økonomiske hensyn. Men den sidste løsning indebærer den risiko, at Danmarks konkurrenceevne forringes på længere sigt.

Det er min overbevisning, at det franske sprog, sammen med resten af de internationale sprog (tysk såvel som arabisk, kinesisk, spansk, portugisisk, russisk .), er et uundværligt aktiv for Danmarks mulighed for succesfuldt at tackle morgendagens udfordringer.

Da jeg er overbevist om, at det frie valg har en central rolle som motivationsfaktor, ønsker jeg at slå et slag for, at igangværende reformer gør det muligt for elever, der ønsker det, at vælge fransk i folkeskolen.

Dernière modification : 02/06/2010

til top