Ægteskab i Danmark [fr]

Der gives her et resumé af de informationer, som findes på den fransksprogede hjemmeside. Hvis De gerne vil have detaljerede oplysninger, bedes De følge links til den franske del.

Vigtigt : Vi bliver ikke automatisk informeret af sognene eller rådhusene, når der sker ændringer i en fransk statsborgers civilstand.


En fransk statsborger, der ønsker at indgå ægteskab i Danmark, skal rette henvendelse til konsulatet forinden for at få lyst ægteskabet. Der vil derefter blive udstedt en prøvelsesattest, der beviser, at vedkommende er ugift.

I tilfælde af internationalt ægteskab, hvor ægtefællerne har forskellig nationalitet og lever uden for deres eget land, tilrådes det at indgå en ægtepagt. Denne skal underskrives og registreres inden vielsen finder sted for at være gyldig i Frankrig. En advokat kan være behjælpelig med oplysninger heromkring (se listen her)

Efter vielsen skal den franske statsborger bede konsulatet om at få registreret ægteskabet i det franske civilsstandsregister og skal bl.a. aflevere en original dansk vielsesattest. Konsulatet vil herefter udfærdige en fransk vielsesattest og en familiebog. Der vil blive tilføjet en bemærkning på den franske fødselsattest om vielsen.

N.B. Hvis den danske ægtefælle skifter navn i forbindelse med vielsen, vil denne ikke kunne videregive sit eget efternavn til sine børn ifølge den franske lovgivning.

Information om ægteskab på fransk

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du kontakte os via e-mail via vores kontaktformular(kun på engelsk eller fransk).

Dernière modification : 16/06/2021

til top