12 spørgsmål om Europas fremtid: Kommissionen indleder online-borgerhøring [fr]

Frankrig ønsker at genrejse det europæiske samarbejde og ønsker et mere ambitiøst EU : gentænke suverænitetsbegrebet ; samle EU omkring vores værdier ; gøre demokratiet mere levende. Derfor har Frankrigs præsident Emmanuel Macron foreslået alle medlemslande i EU, at de afholder borgerhøringer om EU.

På Europadagen, den 9. maj indledte Europa-Kommissionen en offentlig onlinehøring rettet mod alle europæere om, hvor de ønskede, at Den Europæiske Union bevægede sig hen i fremtiden.

Denne særlige høring er led i den bredere debat om Europas fremtid, som Kommissionen tog hul på med sin hvidbog den 1. marts 2017. Høringen er forberedt af et panel på 96 borgere fra 27 forskellige medlemsstater, som sammen fastlagde, hvilke spørgsmål de ville stille deres europæiske medborgere.

Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker: "Med det snarlige valg til Europa-Parlamentet foran os er det nu, vi skal afgøre, hvordan Den Europæiske Union med 27 medlemmer skal udformes. Under alle omstændigheder skal det være et Europa skabt af europæere. I den rundspørge, vi igangsætter i dag, bliver alle europæere stillet dette spørgsmål: Hvilken fremtid ønsker vi for os selv, for vores børn og for EU? Nu kan europæerne klart og tydeligt give deres mening til kende om de spørgsmål, som optager dem, og give udtryk for, hvad deres ledere ifølge dem bør gøre ved problemerne."

Den 5.-6. maj indkaldte Kommissionen for første gang til et borgerpanel for at forberede en offentlig høring. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg var vært for en gruppe på 96 europæiske borgere, der mødtes i Bruxelles for sammen at udarbejde en onlinerundspørge med 12 spørgsmål. Denne enestående øvelse i deltagelsesdemokrati sikrer, at borgerne indtager en central rolle i debatten om Europas fremtid: https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=da

Denne særlige høring er led i den bredere debat om EU’s fremtid med 27 medlemmer, som Kommissionen tog hul på med sin hvidbog den 1. marts 2017. Borgerne kan allerede give deres mening til kende online – høringen i dag er et supplement til onlinerundspørgen. Onlinehøringen vil også løbe parallelt med de igangværende borgerdialoger, som arrangeres af Europa-Kommissionen og medlemsstaterne. Der er siden 2012 afholdt næsten 700 af disse interaktive offentlige debatter i 160 forskellige byer. Kommissionen vil nu og frem til valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 afholde dem oftere. Målsætningen er yderligere 500 arrangementer.

Dernière modification : 16/05/2018

til top