100-året for Våbenstilstandsdagen i 1918 [fr]

I anledning af 100-året for Våbenstilstandsdagen i 1918 mindes faldne soldater og krigsofre fra Frankrig og Belgien ved kranselægning på grave og mindesmærker i København.

JPEG
BEMÆRK: Da den 11. november i år falder på en søndag, gennemføres højtideligholdelsen mandag den 12. november 2018. Kranselægningsceremonier finder sted kl.10.30 på Assistens Kirkegård og fortsætter umiddelbart efter ca. kl. 12.00. på Katolsk Vestre Kirkegård.

I højtidelighederne deltager ambassadørerne fra Frankrig og Belgien sammen med ambassadører eller repræsentanter for andre herværende ambassader foruden medlemmer af Le Souvenir Français’ Danske Komité, medlemmer af De Allieredes Danske Våbenfæller og repræsentanter for Amicale Française.

Endvidere deltager repræsentanter fra hoffet, Kirkeministeriet, Forsvaret og Københavns Kommune.

Ved kranselægningerne deltager De Allieredes Danske Våbenfæller med en faneborg. Desuden deltager et æreskommando fra den franske flåde.

Den Kongelige Livgarde bistår i forbindelse med det militære ceremoniel.
Under ceremonierne vil der være korte taler af lektor Pierre Hyllested, formand for Le Souvenir Français’ Danske Komité, advokat Philip Maury, formand for konsistorium for Fransk Reformert Kirke i København og den franske ambassadør H.E. Caroline Ferrari.
Enhver, der ønsker at deltage i ceremonierne, er meget velkommen.

Indkørsel til Assistens Kirkegård sker via Kapelvej og til Vestre Kirkegård ad Vestre Kirkegårds Allé.

Le Souvenir Français’ lokalkomitéer gennemfører lignende højtideligheder ved de franske soldatergrave i Gunderup, Gilleleje, Haderslev, Lindelse, Løgumkloster, Tinglev, Trige, Viborg og Helsingør, sidstnævnte i samarbejde med De Allieredes Danske Våbenfæller.

Der kan være andre datoer og tidspunkter for lokalafdelingernes ceremonier.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos formanden for Souvenir Français - Danske Komité, Pierre Hyllested.

Dernière modification : 08/11/2018

til top